photoshoot

TOURE DESIGNS NEW YORK

June 9, 2015 // 0 Comments

Designer: Alhassan Bocoum Toure Models: Valeriya Bobrova, Vadym Petrov, Elizabeth Ray, Dmitriy Patuk, Vita Vitenko, Addison Jarves, Ekaterina Zubenko, Max Bolshedvorsky Read more